அட பாவிங்களா கஸ்டமர் கேரையும் விட்டு வைக்கலையா

Tamil Bad Words Used Customer Care Girl

Customer And Customer Care Girl Fighting With Tamil Bad words

https://www.youtube.com/watch?v=vYscJHs6HUM

உங்கள் கருத்துக்கள் எங்களை மேலும் வலுப்படுத்தும்