office

மீனலோசனி | காதல் கலந்த காமக்கதை

மீனலோசனி | காதல் கலந்த காமக்கதை

சூடான காமக்கதைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு மாறுதலுக்காக மென்காமக்கதை. காதலும் காமமும் சரிவிகிதத்தில் கலந்த கதை. முற்பகுதியில் காதலும், பிற்பகுதியில் …
கணவரின் பதவி உயர்வுக்கு மனைவி கொடுத்த பரிசு 19 காமக்கதைகள்

கணவரின் பதவி உயர்வுக்கு மனைவி கொடுத்த பரிசு 19

Previews Part : கணவரின் பதவி உயர்வுக்கு மனைவி கொடுத்த பரிசு 18 விரைத்த அவர் சுண்ணியை என் கைகள் ஆசையா அழுத்து தடவி உருவி விட்டபடி அவர் சுண்ணியி…