முஸ்லிம் செக்ஸ் வீடியோ கணவன் பாயிஸ் வாக்குமூலம் (வீடியோ – ஓடியோ)

அண்மைய நாட்களாக ஆர்வக் கோளாறு முகநூல் முஸ்லிம் இளம் சிங்கங்களிடம் மிகப் பரபரப்பான விடயமாக காணப்படும் “முஸ்லிம் கபள் செக்ஸ்” வீடியோவின் கதாநாயகன் (உண்மையில் வில்லன்) பாயிஸ் தற்பொழுது வாக்குமூலம் ஒன்றை வழங்கியுள்ளான். இதோ அந்த வீடியோ இங்கே இணைக்கப் பட்டுள்ளது.

Video Link : https://youtu.be/Nl0q0UjfzIw

ஏற்கனவே வெளிப் படுத்தப்பட்ட விடயங்களை இந்த வாக்குமூலம் உறுதிப் படுத்துவதுடன் அவர்கள் எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்தார்கள் என்பது உட்பட சில இரகசியங்களையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. அத்துடன், இங்கே முழுமையான உண்மைகள் சொல்லப்படவில்லை என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும்.

திருமணத்திற்கு முன்னரே பாயிஸ் தனிப்பட்ட செக்ஸ் வீடியோக்களில் தோன்றி வந்துள்ளான், தன்னை Gay என்று சொல்லி, gay செக்ஸ் லைவ் வீடியோக்களில் தனது தொழிலை ஆரம்பித்து இருக்கின்றான்.

Riyazeth என்கின்ற பெயரிலேயே பாயிஸ் செக்ஸ் உலகில் பிரபல்யம் பெற்று இருந்திருக்கின்றான். பாயிஸ் தயாரித்துள்ள profile ஒன்று கீழே தரப்பட்டுள்ளது, அதில், சிவப்பு நிறத்தில் அடையாளப் படுத்தப்பட்டுள்ள விடயத்தை பாருங்கள், ஒரு முஸ்லிம் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து நேரம் தொழ வேண்டும், இவனோ ஒரு நாளைக்கு ஐந்து நேரம் என்ன செய்வதாக கூறியிருக்கின்றான் என்பதையும் பார்க்கக் முடியும்.

தன்னை இரு பால் உறவுக்காரன் (Bisexual) என்றே இவன் இணையத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றான்.

ee

kandy muslim sex tabe:  Video 01Video 02  I Video 03  I Video 04

Source :

  • http://jamathgames.blogspot.in/2015/02/blog-post.html
  • https://www.youtube.com/watch?v=Nl0q0UjfzIw

உங்கள் கருத்துக்கள் எங்களை மேலும் வலுப்படுத்தும்