கன்னி திரையை பாதுகாத்த காரணம் என்ன?

திருமணம் ஆகாத பெண்களின் கன்னி திரைக்கு பாதிப்பு வரமால் அந்தக்காலத்தில் பாதுகாக்க கரணம் என்ன …


 


உங்கள் கருத்துக்களை கீழே அடுச்சு ஊத்துங்கள் (Comment) .மறக்காமல் share பண்ணவும்.

( நீங்களும் உங்கள் கதையை எங்களுடன் பகிருந்து கொள்ளுங்கள் . எங்கள் தளத்தில் பதிவு ( Register ) செய்து உங்கள் கதையை எழுதவும் ) . தயவு செய்து பெரிய கதையாக எழுதவும் . கதையை இங்கும் அனுப்பலாம் : dirtytamil.com@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: