பாஸ்மார்க் – இன்செஸ்ட்

இது ஒரு கல்லுரி மாணவனின் காம பயணம் . இன்செஸ்ட் பிடிக்காதவர்கள் படிக்கவேண்டாம் .கதைக்கு முக்கியத்துவம் குடுத்து எழுதுகிறேன் காமம் சிறிது சிறிதாக சேர்க்கப்பட்டு தொடரப்படும் .     என் பெயர் மதன் வயது 22 மதுரையில் உள்ள ஒரு …

Read More