தீபாவுடன் தீபாவழி

(இது வயதுவந்தவர்களுக்கான கதை) தீபாவைக் கட்டிலில் குனியவைத்து பின்புறமாக நின்று என் தண்டை அவள் இறுக்கமான பொந்துக்குள் சொருகி எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் இப்போது கூட… இது நிஜமா இல்லை கனவா என்பது எனக்கு இன்னும் புரியவில்லை..! ஆமாங்க இப்போ நான் கதையை ஆரம்பத்தில …

Read More