0

நண்பனின் காதலி என்னுடன் கட்டிலில் 21

அந்த நேரம் பார்த்து எனது போன் ரின்க் பண்ணியது….. யாரென்று எடுத்து பார்த்துவிட்டு……பானுவிடம்….. “உன்னோட லவ்வருக்கு 100 ஆயிசுடி……… இப்ப...