1

கொழும்பில் நானும் அம்மாவும் | இலங்கை தமிழ் செஸ் கதை

இலங்கை தமிழ் செஸ் கதை எனது பெயர் மதன் வயது 17. நான் கடந்த இரு வருடங்களாக கொழும்பில் வசித்து...